Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja za gradnjo z gradbenim dovoljenjem v varovanem pasu občinske ceste

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE