Privolitev, da Občina Šoštanj pridobi podatke ki se vodijo v uradnih evidencah

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE