Položen temeljni kamen za izgradnjo in dozidavo Glasbene šole Šoštanj

29. 5. 2018 1961