Obvestilo o rezultatu postopka podelitve koncesije

18.03.2020 476