Izvajanje zimske službe na območju občine Šoštanj v zimski sezoni 2019 - 2021

04.10.2019 405