Sanacija plazu na JP 910 193 pri domačiji Ferlin v Topolšici

1. 4. 2021 93