Sklep o podelitvi Plaket Občine Šoštanj v letu 2017