Uradni list 4/2017

22. 9. 2017 1560
Sklep o podelitvi Priznanj Občine Šoštanj v letu 2017 (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 22.09.2017
Sklep o podelitvi Plaket Občine Šoštanj v letu 2017 (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 22.09.2017
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šoštanj (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 30.09.2017
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 30.09.2017
Odlok o turističnem vodenju (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 07.10.2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja ME03 in za območje ME04 v Metlečah (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 07.10.2017
Pravilnik o oblikovnih značilnostih kmečkih lop, kašč in pokritih skladišč za lesna goriva v občini Šoštanj (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 07.10.2017
Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena (Uradni list 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2017
Začetek veljavnosti: 23.09.2017