Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šoštanj

Predpisi, na katere predpis vpliva