ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ŠOŠTANJ

Predpisi, na katere predpis vpliva