Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN na območju občine Šoštanj za leto 2024

15. 3. 2024 551
15.03.2024
Javni razpisi in javni natečaji
20.11.2024 do 23:59
354-53/2024
06.03.2024
Simon Usar
03 8984 347